Dasar Privasi dan Kuki kami

Pengenalan:
Spot Blue International Properties Limited (“Spot Blue”, “kami”, “kami”, atau “kami”) amat komited untuk melindungi dan melindungi data peribadi dan privasi pelawat laman web dan pengguna perkhidmatan kami.

Dasar Privasi ini menerangkan jenis data peribadi yang kami, atau mana-mana tapak web kami, mungkin kumpulkan tentang anda apabila anda berinteraksi dengan kami. Ia menerangkan cara kami akan menyimpan dan mengendalikan data tersebut serta memastikannya selamat. Sila baca ini dengan teliti dan hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan.

Sebagai sebuah syarikat yang beroperasi di peringkat antarabangsa, kami menggunakan perkhidmatan perniagaan profesional pihak ketiga, pembekal, ejen dan koperasi yang terletak di negara lain untuk membantu kami menjalankan perniagaan kami. Ini mungkin mengakibatkan data peribadi dipindahkan di mana kami atau pembekal perkhidmatan profesional yang mungkin bekerjasama dengan kami berada di luar Kesatuan Eropah (EU). Ia mungkin termasuk negara yang tidak mempunyai undang-undang yang memberikan perlindungan khusus untuk data peribadi seperti di EU. Kami mengambil langkah untuk memastikan semua data peribadi disediakan dengan perlindungan yang mencukupi dan pemindahan data peribadi di luar EU dilakukan secara sah. Untuk maklumat mengenai pengumpulan, penggunaan atau pemprosesan maklumat peribadi oleh mana-mana entiti lain di luar EU, Spot Blue atau mana-mana perkhidmatan perniagaan profesionalnya, pembekal, ejen dan koperasi (sama ada atau tidak berdagang sebagai "Spot Blue") sila hubungi terus pejabat berkaitan di negara berkenaan.

Dengan menggunakan laman web kami dan mana-mana aplikasi mudah alih atau sebaliknya memberikan maklumat peribadi anda kepada Spot Blue anda bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan perkongsian maklumat anda mengikut Dasar Privasi kami. Apabila menghubungi Spot Blue anda menyatakan bahawa anda menerima dihubungi oleh Spot Blue atau perkhidmatan perniagaan profesionalnya, pembekal, ejen dan koperasi, jika anda tidak lagi mahu menerima maklumat daripada kami atau perkhidmatan perniagaan profesional, pembekal, ejen dan pengendali sila hubungi kami di info@spotblue.com.

Maklumat yang mungkin kami kumpulkan:
Kami mungkin mengumpul maklumat tentang anda daripada pelbagai sumber termasuk maklumat yang kami kumpul terus daripada anda, apabila anda melawati laman web kami, melihat kandungan dalam talian kami, menggunakan aplikasi mudah alih atau perkhidmatan lain, menghubungi atau menghantar e-mel kepada kami, membuat pertanyaan di laman web kami atau sebaliknya berikan maklumat terus kepada kami. Kami mengumpul tentang anda daripada sumber lain. Kami menganggap mana-mana gabungan maklumat yang berasingan sebagai maklumat yang boleh digunakan untuk mengenal pasti anda. Beberapa maklumat yang mungkin kami kumpulkan atau terus daripada anda

Nama
Alamat e-mel
Alamat pos dan Poskod
nombor telefon
Maklumat demografi
Maklumat pembayaran (seperti kad kredit dan butiran akaun bank)
Pilihan komunikasi
Cookies

Kami menggunakan kuki dan teknologi lain untuk mengumpul maklumat apabila anda melawat tapak web kami, melihat iklan dalam talian atau promosi kami, atau menggunakan aplikasi mudah alih atau perkhidmatan lain. Beberapa maklumat yang mungkin kami kumpulkan atau terus daripada anda

Alamat IP
Halaman web yang anda lihat
Pautan yang anda klik

Maklumat Spot Blue boleh dikumpulkan daripada sumber lain:
Kami mungkin mendapatkan maklumat tentang anda daripada sumber lain, termasuk sumber yang tersedia secara umum, seperti internet, platform media sosial atau ejen rujukan, Daftar Pemilih, Pendaftaran Tanah, dsb. Beberapa maklumat antara lain yang mungkin kami kumpulkan atau terus daripada anda

Nama
alamat pos
Alamat e-mel

Spot Blue menggunakan semua maklumat di atas untuk menyampaikan kepada anda maklumat, iklan dan kandungan lain yang disesuaikan dengan minat anda.

Privasi:
Dasar ini terpakai apabila kami bertindak sebagai pengawal data berkenaan dengan data peribadi pelawat tapak web dan pengguna perkhidmatan kami; dalam erti kata lain, di mana kami menentukan tujuan dan cara pemprosesan data peribadi tersebut.
Kami menggunakan kuki di laman web kami. Sejauh cookie tersebut tidak begitu diperlukan untuk penyediaan laman web dan perkhidmatan kami, kami akan meminta anda untuk menyetujui penggunaan kuki kami ketika anda pertama kali mengunjungi laman web kami.
Laman web kami menggabungkan kawalan privasi yang mempengaruhi cara kami akan memproses data peribadi anda. Dengan menggunakan kawalan privasi, anda boleh menentukan sama ada anda ingin menerima komunikasi pemasaran langsung dan mengehadkan penerbitan maklumat anda.
Dalam dasar ini, "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Spot Blue International Property Limited atau mana-mana tapak web yang dimiliki oleh kami.
Cara kami menggunakan data peribadi anda:
kategori umum data peribadi yang mungkin kami proses;
dalam kes data peribadi yang kami tidak perolehi secara langsung daripada anda, sumber dan kategori khusus data tersebut;
tujuan kami boleh memproses data peribadi; dan
asas undang-undang pemprosesan.
Kami mungkin memproses data tentang penggunaan tapak web dan perkhidmatan kami oleh anda (“data penggunaan”). Data penggunaan mungkin termasuk alamat IP anda, lokasi geografi, jenis dan versi penyemak imbas, sumber rujukan, tempoh lawatan, paparan halaman dan laluan navigasi tapak web, serta maklumat tentang masa, kekerapan dan corak penggunaan perkhidmatan anda. Sumber data penggunaan ialah sistem penjejakan analitik kami. Data penggunaan ini boleh diproses untuk tujuan menganalisis penggunaan laman web dan perkhidmatan. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu memantau dan menambah baik laman web dan perkhidmatan kami.
Kami mungkin memproses data akaun anda (“data akaun”). Data akaun mungkin termasuk nama dan alamat e-mel anda Data akaun mungkin diproses untuk tujuan mengendalikan laman web kami, menyediakan perkhidmatan kami, memastikan keselamatan tapak web dan perkhidmatan kami, mengekalkan sandaran pangkalan data kami dan berkomunikasi dengan anda. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu pentadbiran tapak web dan perniagaan kami yang betul.
Kami mungkin memproses maklumat anda yang disertakan dalam profil peribadi anda di tapak web kami (“data profil”). Data profil mungkin termasuk nama, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, harta atau gambar profil anda, jantina, tarikh lahir, status perhubungan, minat dan hobi, butiran pendidikan dan butiran pekerjaan. Data profil mungkin diproses untuk tujuan membolehkan dan memantau penggunaan laman web dan perkhidmatan kami oleh anda. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu pentadbiran tapak web dan perniagaan kami yang betul.
Kami mungkin memproses data peribadi anda yang disediakan semasa penggunaan perkhidmatan kami (“data perkhidmatan”). Data perkhidmatan mungkin diproses untuk tujuan mengendalikan laman web kami, menyediakan perkhidmatan kami, memastikan keselamatan laman web dan perkhidmatan kami, mengekalkan sandaran pangkalan data kami dan berkomunikasi dengan anda. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu pentadbiran tapak web dan perniagaan kami yang betul.
Kami mungkin memproses maklumat yang anda siarkan untuk diterbitkan di tapak web kami atau melalui perkhidmatan kami (“data penerbitan”). Data penerbitan boleh diproses untuk tujuan membolehkan penerbitan tersebut dan mentadbir laman web dan perkhidmatan kami. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu pentadbiran tapak web dan perniagaan kami yang betul.
Kami mungkin memproses maklumat yang terkandung dalam sebarang pertanyaan yang anda serahkan kepada kami mengenai atau perkhidmatan (“data pertanyaan”). Data pertanyaan mungkin diproses untuk tujuan menawarkan, memasarkan dan menjual hartanah dan/atau perkhidmatan yang berkaitan kepada anda. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan.
Kami mungkin memproses maklumat yang berkaitan dengan hubungan pelanggan kami, termasuk maklumat hubungan pelanggan (“data hubungan pelanggan”). Data hubungan pelanggan mungkin termasuk nama anda, butiran hubungan anda dan maklumat yang terkandung dalam komunikasi antara kami. Sumber data perhubungan pelanggan adalah anda. Data perhubungan pelanggan boleh diproses untuk tujuan mengurus perhubungan kami dengan pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan, menyimpan rekod komunikasi tersebut dan mempromosikan produk dan perkhidmatan kami kepada pelanggan. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu pengurusan perhubungan pelanggan kami yang betul.
Kami mungkin memproses maklumat yang berkaitan dengan transaksi, termasuk pembelian hartanah dan perkhidmatan yang anda sertai dengan kami dan/atau melalui tapak web kami (“data transaksi”). Data transaksi mungkin termasuk butiran hubungan anda, butiran kad anda dan butiran transaksi. Data urus niaga boleh diproses untuk tujuan membekalkan hartanah dan perkhidmatan yang dibeli dan menyimpan rekod yang betul bagi transaksi tersebut. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini ialah pelaksanaan kontrak antara anda dan kami dan/atau mengambil langkah, atas permintaan anda, untuk memasuki kontrak sedemikian dan kepentingan sah kami, iaitu pentadbiran yang betul bagi laman web dan perniagaan kami.
Kami mungkin memproses maklumat yang anda berikan kepada kami untuk tujuan melanggan pemberitahuan e-mel dan/atau surat berita kami (“data pemberitahuan”). Data pemberitahuan mungkin diproses untuk tujuan menghantar pemberitahuan dan/atau surat berita yang berkaitan kepada anda. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau pelaksanaan kontrak antara anda dan kami dan/atau mengambil langkah, atas permintaan anda, untuk memasuki kontrak sedemikian.
Kami mungkin memproses maklumat yang terkandung dalam atau berkaitan dengan mana-mana komunikasi yang anda hantar kepada kami (“data surat-menyurat”). Data surat-menyurat mungkin termasuk kandungan komunikasi dan metadata yang dikaitkan dengan komunikasi. Laman web kami akan menjana metadata yang dikaitkan dengan komunikasi yang dibuat menggunakan borang hubungan tapak web. Data surat-menyurat mungkin diproses untuk tujuan berkomunikasi dengan anda dan penyimpanan rekod. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah persetujuan atau kepentingan sah kami, iaitu pentadbiran tapak web dan perniagaan kami yang betul dan komunikasi dengan pengguna.
Kami mungkin memproses mana-mana data peribadi anda yang dikenal pasti dalam polisi ini jika perlu untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah atau dalam prosedur pentadbiran atau di luar mahkamah. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami, iaitu perlindungan dan penegasan hak undang-undang kami, hak undang-undang anda dan hak undang-undang orang lain.
Kami mungkin memproses mana-mana data peribadi anda yang dikenal pasti dalam polisi ini jika perlu untuk tujuan mendapatkan atau mengekalkan perlindungan insurans, mengurus risiko atau mendapatkan nasihat profesional. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah kepentingan kami yang sah, iaitu perlindungan sewajarnya perniagaan kami terhadap risiko.
Sebagai tambahan kepada tujuan khusus yang mana kami boleh memproses data peribadi anda yang dinyatakan dalam Seksyen 2 ini, kami juga boleh memproses mana-mana data peribadi anda di mana pemprosesan sedemikian diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk, atau mengikut perintah. untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang lain.
Membuat keputusan automatik
3.1 Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan membuat keputusan automatik. berhubung dengan keputusan automatik.

3.2 Kepentingan dan kemungkinan akibat daripada pembuatan keputusan automatik ini.

Memberi data peribadi anda kepada orang lain
4.1 Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada mana-mana ahli kumpulan syarikat kami ini bermakna Spot Blue, tapak web kami, anak syarikat, mana-mana perkhidmatan perniagaan profesionalnya, pembekal, ejen dan kerjasama setakat yang munasabah perlu untuk tujuan tersebut, dan pada asas undang-undang.

4.2 Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada penanggung insurans dan/atau penasihat profesional kami setakat yang munasabah perlu untuk tujuan mendapatkan atau mengekalkan perlindungan insurans, mengurus risiko, mendapatkan nasihat profesional, atau penubuhan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, sama ada di mahkamah. prosiding atau dalam prosedur pentadbiran atau di luar mahkamah.

4.3 Transaksi kewangan yang berkaitan dengan laman web dan perkhidmatan kami mungkin dikendalikan oleh penyedia perkhidmatan pembayaran kami. Kami akan berkongsi data transaksi dengan pembekal perkhidmatan pembayaran kami hanya setakat yang diperlukan untuk tujuan memproses pembayaran anda, membayar balik pembayaran tersebut dan menangani aduan dan pertanyaan berkaitan dengan pembayaran dan bayaran balik tersebut.

4.5 Kami mungkin mendedahkan data pertanyaan anda kepada satu atau lebih daripada pembekal hartanah dan perkhidmatan pihak ketiga terpilih yang dikenal pasti di tapak web kami untuk tujuan membolehkan mereka menghubungi anda supaya mereka boleh menawarkan, memasarkan dan menjual kepada anda hartanah yang berkaitan dan/atau perkhidmatan. Setiap pihak ketiga tersebut akan bertindak sebagai pengawal data berhubung dengan data pertanyaan yang kami bekalkan kepadanya; dan apabila menghubungi anda, setiap pihak ketiga tersebut akan membekalkan kepada anda salinan dasar privasinya sendiri, yang akan mengawal penggunaan data peribadi anda oleh pihak ketiga tersebut.

4.6 Sebagai tambahan kepada pendedahan khusus data peribadi yang dinyatakan dalam Seksyen 4 ini, kami mungkin mendedahkan data peribadi anda di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada, atau untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang semula jadi yang lain. Kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda di mana pendedahan tersebut diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada dalam prosiding mahkamah atau dalam prosedur pentadbiran atau di luar mahkamah.

Pemindahan data peribadi anda secara antarabangsa
5.1 Dalam Bahagian 5 ini, kami memberikan maklumat tentang keadaan di mana data peribadi anda mungkin dipindahkan ke negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

5.2 Suruhanjaya Eropah telah membuat "keputusan kecukupan" berkenaan dengan undang-undang perlindungan data setiap negara tempat kami menggunakan perkhidmatan perniagaan profesional, pembekal, ejen dan koperasi. Pemindahan ke setiap negara ini akan dilindungi oleh perlindungan yang sesuai, iaitu penggunaan klausa perlindungan data standard yang diterima pakai atau diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah.

5.3 Anda mengakui bahawa data peribadi yang anda serahkan untuk diterbitkan melalui tapak web atau perkhidmatan kami mungkin tersedia, melalui internet, di seluruh dunia. Kami tidak boleh menghalang penggunaan (atau penyalahgunaan) data peribadi sedemikian oleh orang lain.

Menyimpan dan menghapus data peribadi
6.1 Bahagian 6 ini menetapkan dasar dan prosedur pengekalan data kami, yang direka untuk membantu memastikan kami mematuhi kewajipan undang-undang kami berhubung dengan pengekalan dan pemadaman data peribadi.

6.2 Data peribadi yang kami proses untuk sebarang tujuan atau tujuan tidak akan disimpan lebih lama daripada yang diperlukan untuk tujuan itu atau tujuan tersebut.

6.3 Kami akan mengekalkan data peribadi anda seperti berikut:

6.4 Data peribadi akan disimpan untuk tempoh minimum enam tahun.

6.5 Walau apa pun peruntukan lain dalam Seksyen 6 ini, kami mungkin mengekalkan data peribadi anda di mana pengekalan sedemikian diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada, atau untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting individu lain.

Keselamatan data peribadi
7.1 Kami akan mengambil langkah berjaga-jaga teknikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi data peribadi anda dan untuk mengelakkan kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahan data peribadi anda.

7.2 Kami akan menyimpan semua data peribadi anda pada pelayan selamat, komputer peribadi dan peranti mudah alih, dan dalam sistem penyimpanan rekod manual yang selamat.

7.3 Data peribadi berikut akan disimpan oleh kami dalam bentuk yang disulitkan: nama anda, maklumat hubungan, kata laluan dan data pemegang kad.

7.4 Data yang berkaitan dengan pertanyaan dan transaksi kewangan anda yang dihantar dari pelayar web anda ke pelayan web kami, atau dari pelayan web kami ke pelayar web anda, akan dilindungi menggunakan teknologi penyulitan.

7.5 Anda mengakui bahawa penghantaran data yang tidak disulitkan atau yang disulitkan tidak mencukupi melalui Internet sememangnya tidak selamat, dan kami tidak dapat menjamin keselamatan data yang dihantar melalui Internet.

7.6 Anda harus memastikan bahawa kata laluan anda tidak mudah diteka, sama ada oleh seseorang atau program komputer. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses laman web kami dan kami tidak akan meminta kata laluan anda (kecuali apabila anda log masuk ke laman web kami).

Pindaan
8.1 Kami mungkin mengemas kini dasar ini dari semasa ke semasa dengan menerbitkan versi baharu di tapak web kami.

8.2 Anda harus menyemak halaman ini sekali-sekala untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan pada dasar ini.

8.3 Kami mungkin memberitahu anda tentang perubahan ketara pada dasar ini melalui e-mel atau di tapak web kami.

Hak anda
9.1 Dalam Bahagian 9 ini, kami telah meringkaskan hak yang anda miliki di bawah undang-undang perlindungan data. Beberapa hak adalah rumit, dan tidak semua butiran telah disertakan dalam ringkasan kami. Sehubungan itu, anda harus membaca undang-undang dan panduan yang berkaitan daripada pihak berkuasa kawal selia untuk penjelasan penuh tentang hak-hak ini.

9.2 Hak utama anda di bawah undang-undang perlindungan data ialah:

9.2.1 hak untuk mengakses;

9.2.2 hak untuk pembetulan;

9.2.3 hak untuk memadam;

9.2.4 hak untuk menyekat pemprosesan;

9.2.5 hak untuk membantah pemprosesan;

9.2.6 hak untuk mudah alih data;

9.2.7 hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan; dan

9.2.8 hak untuk menarik balik persetujuan.

9.3 Anda mempunyai hak untuk pengesahan sama ada kami memproses data peribadi anda atau tidak dan, di mana kami melakukannya, akses kepada data peribadi, bersama-sama dengan maklumat tambahan tertentu. Maklumat tambahan itu termasuk butiran tujuan pemprosesan, kategori data peribadi yang berkenaan dan penerima data peribadi tersebut. Menyediakan hak dan kebebasan orang lain tidak terjejas, kami akan membekalkan kepada anda salinan data peribadi anda. Salinan pertama akan diberikan secara percuma, tetapi salinan tambahan mungkin dikenakan bayaran yang berpatutan.

9.4 Anda mempunyai hak untuk membetulkan sebarang data peribadi yang tidak tepat tentang anda dan, dengan mengambil kira tujuan pemprosesan, untuk melengkapkan sebarang data peribadi yang tidak lengkap tentang anda.

9.5 Dalam beberapa keadaan anda mempunyai hak untuk memadamkan data peribadi anda tanpa kelewatan yang tidak wajar. Keadaan tersebut termasuk: data peribadi tidak lagi diperlukan berhubung dengan tujuan ia dikumpul atau sebaliknya diproses; anda menarik balik persetujuan untuk pemprosesan berasaskan persetujuan; anda membantah pemprosesan di bawah peraturan tertentu undang-undang perlindungan data yang terpakai; pemprosesan adalah untuk tujuan pemasaran langsung; dan data peribadi telah diproses secara tidak sah. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian hak untuk memadam. Pengecualian am termasuk di mana pemprosesan perlu: untuk melaksanakan hak kebebasan bersuara dan maklumat; untuk pematuhan dengan kewajipan undang-undang; atau untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

9.6 Dalam beberapa keadaan anda mempunyai hak untuk menyekat pemprosesan data peribadi anda. Keadaan tersebut ialah: anda mempertikaikan ketepatan data peribadi; pemprosesan adalah menyalahi undang-undang tetapi anda menentang pemadaman; kami tidak lagi memerlukan data peribadi untuk tujuan pemprosesan kami, tetapi anda memerlukan data peribadi untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang; dan anda telah membantah pemprosesan, sementara menunggu pengesahan bantahan itu. Jika pemprosesan telah dihadkan atas dasar ini, kami boleh terus menyimpan data peribadi anda. Walau bagaimanapun, kami hanya akan memprosesnya: dengan persetujuan anda; untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang; untuk perlindungan hak orang asli atau undang-undang lain; atau atas sebab kepentingan awam yang penting.

9.7 Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda, tetapi hanya setakat asas undang-undang untuk pemprosesan adalah bahawa pemprosesan itu perlu untuk: pelaksanaan tugas yang dijalankan dalam kepentingan awam atau dalam pelaksanaan mana-mana pihak berkuasa rasmi yang terletak pada kami; atau tujuan kepentingan sah yang dijalankan oleh kami atau oleh pihak ketiga. Jika anda membuat bantahan sedemikian, kami akan berhenti memproses maklumat peribadi melainkan kami dapat menunjukkan alasan sah yang menarik untuk pemprosesan yang mengatasi kepentingan, hak dan kebebasan anda, atau pemprosesan adalah untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang.

9.8 Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung (termasuk pemprofilan untuk tujuan pemasaran langsung). Jika anda membuat bantahan sedemikian, kami akan berhenti memproses data peribadi anda untuk tujuan ini.

9.9 Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan data peribadi anda oleh kami untuk tujuan penyelidikan saintifik atau sejarah atau tujuan statistik atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda, melainkan pemprosesan itu perlu untuk melaksanakan tugas yang dijalankan atas sebab kepentingan awam.

9.10 Setakat asas undang-undang untuk pemprosesan data peribadi anda adalah:

9.10.1 persetujuan; atau

9.10.2 bahawa pemprosesan adalah perlu untuk melaksanakan kontrak yang mana anda menjadi pihak atau untuk mengambil langkah atas permintaan anda sebelum menandatangani kontrak,

dan pemprosesan sedemikian dijalankan dengan cara automatik, anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi anda daripada kami dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca mesin. Walau bagaimanapun, hak ini tidak terpakai jika ia akan menjejaskan hak dan kebebasan orang lain.

9.11 Jika anda menganggap bahawa pemprosesan maklumat peribadi anda melanggar undang-undang perlindungan data, anda mempunyai hak undang-undang untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang bertanggungjawab untuk perlindungan data. Anda boleh berbuat demikian di negara ahli EU tempat kediaman biasa anda, tempat kerja anda atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku.

9.12 Setakat bahawa asas undang-undang untuk pemprosesan maklumat peribadi anda adalah persetujuan, anda mempunyai hak untuk menarik balik kebenaran itu pada bila-bila masa. Pengeluaran tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluaran.

9.13 Anda boleh menggunakan mana-mana hak anda berhubung dengan data peribadi anda melalui notis bertulis kepada kami.

Laman web pihak ketiga
10.1 Laman web kami termasuk hiperpautan ke, dan butiran, tapak web pihak ketiga.

10.2 Kami tidak mempunyai kawalan ke atas, dan tidak bertanggungjawab ke atas, dasar dan amalan privasi pihak ketiga.

Data peribadi kanak-kanak
11.1 Laman web dan perkhidmatan kami disasarkan kepada mereka yang berumur 18 tahun ke atas.

11.2 Jika kami mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kami menyimpan data peribadi seseorang di bawah umur tersebut dalam pangkalan data kami, kami akan memadamkan data peribadi tersebut.

Mengemas kini maklumat
12.1 Sila maklumkan kepada kami jika maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda perlu diperbetulkan atau dikemas kini.

Bertindak sebagai pemproses data
13.1 Kami tidak bertindak sebagai pengawal data; sebaliknya, kami bertindak sebagai pemproses data.

13.2 Setakat kita bertindak sebagai pemproses data dan bukannya pengawal data, dasar ini tidak akan digunakan. Kewajipan undang-undang kami sebagai pemproses data sebaliknya ditetapkan dalam kontrak antara kami dan pengawal data yang berkaitan.

Mengenai kuki
14.1 Kuki ialah fail yang mengandungi pengecam (rentetan huruf dan nombor) yang dihantar oleh pelayan web ke pelayar web dan disimpan oleh penyemak imbas. Pengecam kemudiannya dihantar semula ke pelayan setiap kali penyemak imbas meminta halaman daripada pelayan.

14.2 Kuki mungkin sama ada kuki "berterusan" atau kuki "sesi": kuki berterusan akan disimpan oleh penyemak imbas web dan akan kekal sah sehingga tarikh luput yang ditetapkan, melainkan dipadamkan oleh pengguna sebelum tarikh luput; kuki sesi, sebaliknya, akan tamat tempoh pada akhir sesi pengguna, apabila pelayar web ditutup.

14.3 Kuki biasanya tidak mengandungi sebarang maklumat yang mengenal pasti pengguna secara peribadi, tetapi maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda mungkin dikaitkan dengan maklumat yang disimpan dan diperoleh daripada kuki.

Kuki yang kami gunakan
pengesahan – kami menggunakan kuki untuk mengenal pasti anda apabila anda melawati tapak web kami dan semasa anda menavigasi laman web kami;
status – kami menggunakan kuki untuk membantu kami menentukan sama ada anda log masuk ke laman web kami;
pemperibadian – kami menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat tentang pilihan anda dan untuk memperibadikan tapak web kami untuk anda;
keselamatan – kami menggunakan kuki sebagai elemen langkah keselamatan yang digunakan untuk melindungi akaun pengguna, termasuk menghalang penggunaan penipuan bukti kelayakan log masuk, dan untuk melindungi tapak web dan perkhidmatan kami secara amnya;
pengiklanan – kami menggunakan kuki untuk membantu kami memaparkan iklan yang berkaitan dengan anda;
analisis – kami menggunakan kuki untuk membantu kami menganalisis penggunaan dan prestasi laman web dan perkhidmatan kami; dan
persetujuan kuki – kami menggunakan kuki untuk menyimpan keutamaan anda berhubung dengan penggunaan kuki secara lebih umum.
Cookies yang digunakan oleh penyedia perkhidmatan kami
16.1 Pembekal perkhidmatan kami menggunakan kuki dan kuki tersebut mungkin disimpan pada komputer anda apabila anda melawati tapak web kami.

16.2 Kami menggunakan Google Analitis untuk menganalisis penggunaan tapak web kami. Google Analitis mengumpulkan maklumat tentang penggunaan tapak web melalui kuki. Maklumat yang dikumpul berkaitan dengan laman web kami digunakan untuk membuat laporan tentang penggunaan laman web kami. Dasar privasi Google tersedia di: https://www.google.com/policies/privacy/.

16.3 Kami mungkin menerbitkan iklan berasaskan minat Google AdSense di tapak web kami. Ini disesuaikan oleh Google untuk mencerminkan minat anda. Untuk menentukan minat anda, Google akan menjejaki tingkah laku anda di tapak web kami dan di tapak web lain di seluruh web menggunakan kuki. Penjejakan tingkah laku ini membolehkan Google menyesuaikan iklan yang anda lihat di tapak web lain untuk menggambarkan minat anda. Anda boleh melihat, memadam atau menambah kategori minat yang dikaitkan dengan penyemak imbas anda dengan melawati: https://adssettings.google.com. Anda juga boleh menarik diri daripada kuki rangkaian rakan kongsi AdSense menggunakan tetapan tersebut atau menggunakan mekanisme tarik diri berbilang kuki Inisiatif Pengiklanan Rangkaian di: https://optout.networkadvertising.org. Walau bagaimanapun, mekanisme tarik diri ini sendiri menggunakan kuki, dan jika anda mengosongkan kuki daripada penyemak imbas anda, penarikan diri anda tidak akan dikekalkan. Untuk memastikan penarikan diri dikekalkan berkenaan dengan penyemak imbas tertentu, anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggunakan pemalam penyemak imbas Google yang tersedia di: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Mengurus kuki
17.1 Kebanyakan pelayar membenarkan anda menolak untuk menerima kuki dan memadam kuki. Kaedah untuk berbuat demikian berbeza dari penyemak imbas ke penyemak imbas, dan dari versi ke versi. Walau bagaimanapun, anda boleh mendapatkan maklumat terkini tentang menyekat dan memadam kuki melalui pautan ini:

17.1.2 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ms (Chrome);

17.1.3 https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

17.1.4 https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

17.1.5 https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

17.1.6 https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); dan

17.1.7 https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

17.2 Menyekat semua kuki akan memberi kesan negatif terhadap kebolehgunaan banyak tapak web.

17.3 Jika anda menyekat kuki, anda tidak akan dapat menggunakan semua ciri di tapak web kami.

Pilihan kuki
18.1 Anda boleh menguruskan keutamaan anda berkaitan dengan penggunaan kuki di tapak web kami.

Maklumat kami
19.1 Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Spot Blue International Property Limited.

19.2 Kami berdaftar di England dan Wales di bawah nombor pendaftaran 4864440; dan pejabat berdaftar kami ialah di Link House, 140 The Broadway, Surbiton, KT6 7HR, United Kingdom.

19.3 Nombor pendaftaran perlindungan data kami ialah Z1814923

19.4 Anda boleh menghubungi kami:

19.4.1 melalui pos, ke alamat pos yang diberikan di atas;

19.4.2 menggunakan borang hubungan laman web kami;

19.4.3 melalui telefon, nombor hubungan yang diterbitkan di laman web kami dari semasa ke semasa; atau

19.4.4 melalui e-mel, menggunakan alamat e-mel yang diterbitkan di laman web kami dari semasa ke semasa.